Titel van het archief
Openbare Lagere School in Thesinge 1917-1978

  • 2, Register van leerlingen 1917-1978 1 kaartsysteem