Wat u moet weten over het GroningerArchiefNet

Wat is het GroningerArchiefNet

Veel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke informatie in die archieven te vinden is. Het GroningerArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de archieven in de provincie Groningen op eenvoudige wijze op het internet te presenteren. Wij hopen dat deze website u wegwijs maakt in de Groninger 'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen.

Welke informatie kunt u op het GroningerArchiefNet vinden

Op de website staan titels en toegangen (inventarissen) van de bewaarde archieven. De inventarissen zijn in feite de inhoudsopgaven van de archieven. In een inventaris worden systematisch alle archiefstukken binnen die collectie beschreven, elk archiefstuk krijgt een eigen inventarisnummer. Zo kunt u zien waar welke archiefstukken bewaard worden. Om die stukken te bekijken, moet u vooralsnog naar de betreffende archiefdienst of gemeenten/waterschap. Daarom staan op de site ook adressen, contactpersonen en openingstijden van de archiefdiensten, gemeenten en waterschappen. Bij het raadplegen van de site zult u overigens merken dat nog niet alle inventarissen ingevoerd zijn. Dit verschilt per deelnemer.

Verder kunt u informatie vinden over actuele ontwikkelingen ( onder de knop Nieuws ) en over de geschiedenis ( onder de knop Geschiedenis ) van de gemeente/waterschap of provincie waar u heen gesurft bent. Tenslotte biedt de site de mogelijkheid door middel van links ( onder de knop Interessante links ) door te surfen naar andere interessante sites.

Hoe kunt u informatie vinden

-via Zoeken kunt u op trefwoord in archiefinventarissen van een organisatie of verschillende organisaties tegelijk zoeken. U kunt ook zoeken per instelling of gecombineerd op trefwoord naar archieven. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat er geen toegangen beschikbaar zijn.

Let op het volgende:

In tegenstelling tot de andere deelnemers zijn in het archievenoverzicht van RHC Groninger Archieven geen beschrijvingen van de afzonderlijke archiefstukken opgenomen, het archievenoverzicht bevat alleen de namen van de archiefvormers en de titels van de inventarissen (toegangen), voorafgegaan door een nummer (toegangsnummer). Dit toegangsnummer hebt u nodig bij het aanvragen van materiaal op de studiezaal van RHC Groninger Archieven. Wilt u zoeken in inventarissen van RHCGroningerArchieven, kijk dan op de site www.archieven.nl.

- onder Archieven kunt u via de categorieen en archieftitels de beschrijvingen vinden van archiefstukken. Let hierbij ook op de zoekfunctie via trefwoord. Het overgrote deel van de informatie vindt u onder categorie 01 overheidsarchieven. De categorie 00 Genealogie wordt niet overal gebruikt. Onder de categorie Verzamelingen kunnen kranten, foto´s, films etc. worden gevonden.

-via Gemeenten kunt u naar de gemeente van uw keuze gaan, onder Contact staan de gegevens over adressen, openingstijden en contactpersonen.

- via Waterschappen kunt u naar het waterschap van uw keuze gaan, onder Contact staan de gegevens over adressen, openingstijden en contactpersonen.

-onder Provincie vindt u informatie over de archieven van de Provincie Groningen. Het gaat hier meestal om archiefstukken die al zijn overgebracht naar RHC Groninger Archieven en daar op de studiezaal zijn in te zien.

-onder Archiefdiensten vindt u informatie over RHC Groninger Archieven en het Streekarchivariaat NoordOost-Groningen (gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum).

- bij Nieuws worden wetenswaardigheden over deze site en andere nieuwsfeiten opgenomen.

- bij Vraag en Antwoord zijn veel gestelde vragen met verwijzingen naar archieven en archiefstukken opgenomen.

Als u wilt, kunt u via e-mail ( onder de knop E-mail ) communiceren met de deelnemers en eventueel uw reactie geven via het Gastenboek.

Hoe komt u bij informatie over RHC Groninger Archieven

De informatie over RHC Groninger Archieven is te benaderen via onderdeel Gemeenten en dan kiezen voor gemeente Groningen of via onderdeel Archiefdiensten en dan via hyperlink naar RHC Groninger Archieven.

Hoe ziet de Groninger archiefwereld eruit

In de provincie Groningen worden archieven bewaard bij RHC Groninger Archieven, bij de provincie Groningen, in gemeentehuizen, waterschapshuizen en bij enkele documentatieinstellingen en musea zoals het Openluchtmuseum te Warffum, Veenkoloniaal Museum te Veendam en Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal.

In 1989 zijn de gemeenten in Groningen heringedeeld: het aantal daalde van 50 naar 25. Door deze herindeling kan het lastig zijn om de archieven van de vroegere gemeenten terug te vinden. De archieven van de opgeheven gemeenten zijn na de herindeling verhuisd naar de nieuwe gemeentehuizen. Zo vindt u het archief van de voormalige gemeente Eenrum bij de huidige gemeente De Marne , het archief van de voormalige gemeente Oldehove bij de huidige gemeente Zuidhorn.

RHC Groninger Archieven beheren-naast vele andere archieven-de archieven van de gemeente Groningen en die van de voormalige gemeenten Hoogkerk en Noorddijk.

Bij de 2 waterschappen in de provincie Groningen - Hunze en Aa´s te Veendam en Noorderzijlvest te Groningen- kunt u ook terecht voor onderzoek in de archieven.

De archieven van de provinciale overheid van 20 jaar en ouder ( de provincie Groningen ) worden bewaard door RHC Groninger Archieven. In tegenstelling tot de gemeenten en waterschappen waar alle archieven altijd blijven berusten, worden de provinciale archieven wanneer ze 20 jaar of ouder zijn overgebracht naar RHC Groninger Archieven. Bij de provincie Groningen zelf treft u ook archief aan, dit is het recente archief, jonger dan 20 jaar.

De gemeenten en waterschappen bieden onderzoeksmogelijkheden aan onderzoekers. Bezoekers kunnen terecht tijdens kantooruren. Vaak is een studieruimte aanwezig. U dient altijd een afspraak te maken voor een bezoek. Het terinzage geven van archiefmateriaal is niet hun belangrijkste of enige taak, maar men zal u voorzover mogelijk graag helpen.